Zorgspectrum

Voor Zorgspectrum fotografeer ik voor het magazine SAMEN. De verbinding van de cliënt met de organisatie staat hier centraal. Hoe kunnen ze samen bereiken dat zoveel mogelijk aan de behoeften van de cliënt kan worden voldaan. Ik kom thuis bij jonge mensen die Alzheimer hebben, of mensen met een chronische ziekte, die graag zelfstandig willen blijven, maar ook bij de wijkverpleegkundige, de huisarts  en de mantelzorger.

De nieuwe website voor Zorgspectrum is onlangs ook gelanceerd. Door goede afstemming en organisatie van de afd. C&M hebben we de hele fotografie binnen een week voor elkaar, waarvan maar drie volle dagen fotografie. Zo blijven de kosten binnen de perken! www.zorgspectrum.nl